Polityka prywatności

Firma Plexiwire szanuje Twoje pragnienie nieujawniania poufnych informacji. Dlatego przygotowaliśmy niniejszy tekst, który obejmuje politykę prywatności strony internetowej („Polityka prywatności”), aby poinformować naszych użytkowników, w jaki sposób Plexiwire zbiera, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe zebrane na naszej stronie internetowej. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej: www.plexiwire.com i jej autoryzowanych podstron, które bezpośrednio akceptują, wyświetlają lub łączą się z niniejszą polityką prywatności.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Możemy zbierać następujące dane osobowe: Twoje imię i nazwisko, adres, osobisty adres e-mail, numery telefonu i faksu, które dobrowolnie nam podajesz, gdy prosisz o informacje o naszych usługach, wysyłasz pytania, rejestrujesz się aby skorzystać z naszych usług lub wysyłasz swoje CV dotyczące możliwości kariery. Powyższe dane osobowe przekazane przez Ciebie mogą być następnie wykorzystane do skontaktowania się z Tobą w związku z różnymi zapytaniami lub do rozważenia Twojej kandydatury podczas rekrutacji.

Możemy również zbierać informacje w związku z Twoją wizytą na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie. Takie informacje będą wykorzystywane do analizowania trendów, administrowania strony internetowej, śledzenia ruchów odwiedzających strony internetowej i zbierania danych demograficznych o naszej bazie odwiedzających jako całości. Korzystanie z plików cookie po prostu identyfikuje Cię jako jednostkę, to znaczy, że Twoje imię i nazwisko, adres lub inne informacje, które bezpośrednio Cię identyfikują, nie będą zbierane. Więcej informacji na temat korzystania z różnych technologii można znaleźć poniżej.

Ujawnienie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej naszym podmiotom stowarzyszonym do wewnętrznych celów biznesowych.

Możemy również udostępniać informacje, które podajesz usługodawcom, których angażujemy do świadczenia usług w naszym imieniu. Tacy usługodawcy podlegają umownym ograniczeniom dotyczącym ich wykorzystywania lub ujawniania, chyba że jest to konieczne do świadczenia usługi lub spełnienia wymogów prawnych. Ponadto możemy ujawniać informacje o Tobie, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Linki do stron internetowych nienależących do Plexiwire

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich niezwiązanych z Plexiwire. Te linki są po prostu dostępne dla Twojej wygody. Plexiwire nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość takich stron internetowych osób trzecich. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do tych linków, zalecamy do zapoznania się z odpowiednią polityką prywatności przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Nasze środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych

W celu ochrony danych osobowych podawanych podczas korzystania z tej strony internetowej, stosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa techniczne i administracyjne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystania i ujawnienia informacji osobowej.

Dostęp i korekta

Wysyłając nam wiadomość e-mail na adres info@plexiwire.com, możesz zażądać swoich danych osobowych, które dobrowolnie podajesz za pośrednictwem naszej strony internetowej, a także zażądać ich usunięcia lub zmiany.

Korzystanie z technologii: pliki cookie lub podobnych technologii

Jak wspomniano wcześniej, Plexiwire może wykorzystywać pliki cookie do zbierania informacji o swoich odwiedzających. Pliki cookie to identyfikatory przesyłane na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dzięki czemu nasze systemy mogą rozpoznać Twoją przeglądarkę. Możesz wyłączyć pliki cookies na swoim komputerze, zmieniając swoją przeglądarkę internetową.

Plexiwire może również używać dzienników do zbierania informacji o swoich odwiedzających. Plexiwire może przeglądać dzienniki serwera ze względów bezpieczeństwa, takich jak włamanie do naszej sieci. Dane dziennika serwera, które zawierają adresy IP odwiedzających, mogą służyć do śledzenia i identyfikacji osób w sprawach karnych. W takich przypadkach nieprzetworzone dzienniki danych zostaną przekazane odpowiednim organom dochodzeniowym upoważnionym do badania takich naruszeń bezpieczeństwa. Podobnie jak pliki cookie, dzienniki nie zawierają odniesień do automatycznie gromadzonych informacji z jakimikolwiek rodzajami danych osobowych, które dobrowolnie udostępniasz tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

Zgoda

Korzystając z tej strony internetowej i powiązanych z nią stron, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Plexiwire zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez wcześniejszego powiadomienia

Pytania dotyczące prywatności i dostępu

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności online, prosimy o kontakt: info@plexiwire.com